Kontakt

ADONIT s. r. o.
Sídlo: Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO 54584418; DIČ 2121724825
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 160526/B
IBAN: SK10 1100 0000 0029 4212 9149

tel.: +421 903 600 289, email: info@adonit.sk